Řešitelé

Svaz Důstojníku a Praporčíků AČR, o.s.

IČ: 60437774
Křižíkova 12, 186 00 Praha 8 – Karlín
Pracoviště: Nitranská 11, 130 03 Praha 3
Tel.: +420 222 511 260
www.svazdap.cz

  • Vedoucí manažer projektu: genmjr. v.v. Ing. Stanislav Chromec, CSc.
  • Finanční manažer – zástupce vedoucího manažera projektu: Dr. Miroslav Fehér

Univerzita Karlova

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor
Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 560/5
Adresa pro doručení: Praha, Praha 1, Josefov, Nám. Jana Palacha 2
www.cuni.cz

  • kontaktní osoba: prorektor UK: prof. PhDr.Ivan Jakubec CSc.

Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor
IČ: 46747885
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 461 17 LIBEREC 1, Studentská 2 Telefon:
+420 48 535 2515 Fax: +420 48 535 2332
www.tul.cz

  • kontaktní osoba: vedoucí katedry historie: Mgr.Milan Svoboda, PhD.

Ministerstvo obrany České republiky

Tychonova 1,
160 01 Praha 6,
tel.: 973 201 111
e-mail: info@army.cz
www.army.cz