Charakteristika projektu

Multimediální učební pomůcka „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009“ je výstupem neziskového vzdělávacího grantového projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem ministerstva školství, mládeže tělovýchovy. Má mezipředmětový charakter a je určena k multimediální podpoře výuky na českých středních a základních školách.