Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Úvod

přihláška na školení

Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009, CZ.1.07/1.1.00/14.0073

Multimediální učební pomůcka „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009“ je výstupem neziskového vzdělávacího grantového projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem ministerstva školství, mládeže tělovýchovy. Má mezipředmětový charakter a je určena k multimediální podpoře výuky na českých středních a základních školách.

Grantový projekt realizuje Svaz důstojníků a praporčíků AČR ve smluvní spolupráci s Univerzitou Karlovou, Technickou univerzitou v Liberci a Ministerstvem obrany ČR v letech 2010-2012.

Historická etapa 1914 – 2009 byla rozdělena do 11 dějinných období:

 • 1914-1918 První světová válka a česká společnost. Vznik Československa
 • 1918-1929 Česká společnost v prvním desetiletí demokratického Československa
 • 1929-1939 Česká společnost v dramatickém druhém desetiletí Československa
 • 1939-1945 Druhá světová válka a česká společnost. Zápas o nové Československo
 • 1945-1948 Proměny české společnosti v obnoveném Československu
 • 1948-1960 Československo a česká společnost v totalitním komunistickém režimu
 • 1960-1968 Československo a česká společnost na cestě k Pražskému jaru
 • 1968-1980 Československo a česká společnost za totalitní normalizace
 • 1980-1989 Československo a česká společnost v krizovém čase komunistických režim
 • 1989-2004 Rozdělení Československa. Vřazování České republiky do sjednocované Evropy
 • 2004-2009 V Evropské unii.

V každém dějinném období jsou prezentována témata charakteristika období, mezinárodní situace, české dějiny, politické uspořádání, ekonomika, armáda, věda a technika, umění a kultura, tělovýchova a sport a každodennost. Tato témat jsou dále dekomponována do kapitol a podkapitol, k nimž je soustředěna multimediální podpora.

Cílovou skupinou grantového projektu je cca 5.000 českých základních a středních škol (všechny školy s výjimkou škol pražských).

Tento multimediální vzdělávací nástroj byl do vzdělávacího procesu zaveden ve školním roce 2013 – 2014.

Kontaktní informace

Vedoucí manažer projektu:

genmjr. v.v. Ing. Stanislav Chromec, CSc.
Mobil: +420 602 180 518
E-mail: chromec@cesivevrope.cz

Finanční manažer – zástupce vedoucího manažera projektu:

Dr. Miroslav Fehér
Mobil: +420 606 824 034
E-mail: feher@cesivevrope.cz

Pracoviště:

Nitranská 11
130 03 Praha 3
E-mail: info@cesivevrope.cz